perjantai 16. maaliskuuta 2012

Ilmestyskirja-palsta: Mottojakeen monet ulottuvuudet

Ilmestyskirjan alussa, heti tervehdyksen jälkeen, löytyy kirjan motoksikin luonnehdittu jae:
"Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen." (1:7)
Tämä tuttu jae on mielenkiintoinen useammallakin tavalla, mikäli sitä pysähtyy hetkeksi pohtimaan.

Ensinnäkin jakeen sijainti kirjeen paraatipaikalla viittaisi siihen, että Jeesuksen paluu on keskeinen teema Ilmestyskirjassa. Heti alussa lukijalle syntyy siis tietty odotus kirjan sisällön suhteen - eikä hän joudu pettymään. Jeesuksen imminentti paluu on yksi keskeisimmistä kirjoittajan käyttämistä tavoista motivoida lukijoitaan.

Toinen kiintoisa havainto on, että Jeesus astuu tässä jakeissa saappaisiin, jotka Vanhassa testamentissa kuuluvat Jahvelle. Sakarjan kirjan luvussa 12 jakeessa 10 lävistetty näyttäisi olevan Jahve, mutta nyt tilalle on tullut Jeesus (vrt. Joh. 19:37). Tähän ovat toki Ut:n lukijat tottuneet, mutta ensimmäisellä vuosisadalla kyseinen kokoelma ei vielä ollut sellaisenaan käytössä eikä oppi Jeesuksen jumaluudestakaan ollut vielä loppuun asti hiottu. Tässä mielessä Ilmestyskirjan korkea kristologia on merkittävä, jakeen 1:7 toimiessa ikään kuin esimakuna niistä monista kohdista, joissa Jahven ja Jeesuksen roolit sulautuvat toisiinsa.

Kolmanneksi, jakeen 1:7 perusteella Johanneksella näyttää olevan taipumusta laajentaa ja yleismaailmallistaa sellaisia Vt:n kohtia, joilla on alkuperäisessä kontekstissaan hyvin selkeä ja rajattu merkitys. Esim. siinä missä Sakarjan 12:10-12 "klaanit" (käännetty kreikaksi sanalla φυλή, "suku" tai "heimo") viittaavat Israelin sukukuntiin, Johanneksella on eittämättä mielessä maailman kaikki heimot tai kansat. Vastaavasti sana "maa" (γῆ) Sakarjassa viittaa lähinnä Juudeaan tai Israeliin, mutta Johannes ajattelee koko maapalloa. Näin ennustus Israelin maan heimojen vaikerruksesta saakin Johanneksen silmissä täyttymyksensä maailman kaikkien heimojen vaikerruksessa. Vastaaviin esimerkkeihin ovat tutkijat kiinnittäneet huomiota muuallakin Ilmestyskirjassa.

Neljäs mielenkiintoinen jakeeseen 1:7 liittyvä havainto on se, kuinka Johannes kätevästi muutamalla viittauksella aktivoi lukijoidensa mielissä useamman eri lopunaikoja käsittelevän kontekstin: Danielin kirjan, Sakarjan kirjan ja Jeesuksen omat ennustukset. Yleensä kiinnitetään huomiota siihen, että 1:7 sisältää alluusion sekä Danielin kirjaan (7:13) että Sakarjan kirjaan (12:10-12), mutta yhteyttä Jeesus-traditioon ei korosteta yhtä paljon. Matteuksen evankeliumiin on kuitenkin talletettu tieto siitä, kuinka opetuslapset kysyvät Jeesukselta tämän paluun ja kuluvan maailmanajan lopun merkistä (σημεῖον) (24:3). Jeesuksen mukaan tulevissa myllerryksissä nähdään mm. väärien messiaiden ja väärien profeettojen tekemiä (vääriä) tunnustekoja/merkkejä (σημεῖον) (24:24). On kuitenkin olemassa myös oikea merkki, Ihmisen Pojan merkki: "Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan" (24:30). Ei siis ole sattuma, että Johannes aloittaa profeetallisen kirjeensä juuri viittauksella tähän oikeaan merkkiin ja sen välittömään läheisyyteen.

Lopuksi tämä monipuolinen jae kertoo vielä jotain Johanneksen hyödyntämistä lähteistä. Tutkijat kiistelevät nimittäin edelleen siitä, oliko Johanneksella käytössään Kirjoitusten heprean- vai kreikankielinen versio. Koska hän itse kirjoitti kreikaksi, on mahdolliset alluusiot tietysti helpompi havaita kreikankielisen kuin hepreankielisen lähdetekstin kohdalla. Toisaalta näyttää siltä, että suurin osa tekstissä olevista alluusioista on tunnistettavissa riippumatta siitä, onko lukija perehtynyt Vanhaan testamenttiin kreikaksi vai hepreaksi. Käännös siis pääsääntöisesti ajaa saman asian kuin alkutekstikin. Jae 1:7 tekee kuitenkin tässä poikkeuksen, eli ajatus "lävistämisestä" löytyy ainoastaan Sak. 12:10 hepreankielisestä tekstistä - kreikankielinen teksti puhuu vain Jahven pilkkaamisesta tai häpäisemisestä (κατορχέομαι). Voidaan toki spekuloida sillä, että sekä kirjoittajalla että lukijoilla oli käytössään sanatarkka kreikankielinen käännös, joka on sittemmin kadonnut. Todennäköisempää kuitenkin lienee, että kreikankielisessäkin ympäristössä löytyi aina niitä, jotka tunsivat Kirjoitukset myös hepreaksi.

5 kommenttia:

Mikko Sivonen kirjoitti...

DrMark: Nämä kirjoituksesi Ilmestyskirjasta(kin) ovat hyvin rakentavia. Kiitos! Jatka samaan malliin.

Julle kirjoitti...

Tapaan ajatella, että Ilmarin avainjae olisi seuraava:

"Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko, valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teillä, olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, koska olin julistanut Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta."

Ilm. 1:9

Sen voi ajatella sisältävän syitä kirjoittamiseen ja sisältöön.

Tuosta saa hyvän tekstiä selittävän saarnan: 1 ahdinko, 2 valtakunta ja 3 Jeesukselta tuleva kestävyys ;)

Anonyymi kirjoitti...

Ilmestyskirjan käännösvirhe?
Ilmestyskirjassa esiintyvät VT:n kirjoituksissa olevat asiat on toki alunperin kirjoitettu hebreaksi /arameaksi alkuperäisissä VT:n teksteissä. Tämä mahdollinen käännösvirhe ja sen "oikominen "
synnyttää erinäisiä ajatuksia koko ilmestyskirjan tulkinnasta, mm. monenlaisiin "pedonmerkki" selityksiin. Ehkä tutkimalla mikä on "Jumalan merkki" koko Raamatun teksteissä alkaa "pedonmerkkikin " selkiintymään?

Käännös virhe "..sata neljäkymmentä neljä tuhatta.."---Lainaus kirjasta " Daniel Brecher: Juutalaisin silmin -Luennot 1-6 " Gefen kustannus 2010 sivulta 25-26. ".Ilmestyskirjassa kuvataan esikoisille tarkoitettu rituaali,jota vietettiin Temppelissä eräänlaisena mieheksi tulemisen siirtymärituaalina.Hepreaksi sana tuhat ja härkä kirjoitetaan käyttäen samoja kirjaimia.Molemmat näyttävät samalta ilman vokaalimerkkejä (heprean merkkejä tässä mutta ei tässä lainauksessa.) Härkä-sanalla tarkoitettiin johtajaa,hallitsijaa,ja jopa kuningasta.Kun Ilmestyskirja -joka alunperin oli kirjoitettu hepreaksi - käännettiin kreikaksi, kreikkalainen kääntäjä luki sanan "härkä" ja tulkitsi sen sanaksi "tuhat".Tästä syntyi käsitys ,jonka mukaan karitsa seisoi Siionin vuorella sadanneljänkymmenenneljäntuhannen kanssa,kun alkuperäinen teksti kertoi yhdestä karitsasta ja sadastaneljästäkymmenestäneljästä härästä ..." ) Jatkoa selitykseen voit lukea em. kirjasta ) JK. jatkoksi mukaeltu lainaus em. kirjasta "24 vanhinta kokontui Temppelin sisäpihalle johtamaan tätä esikois - nuorukaisten rituaalia, neitsyet olivat poikia em. rituaalissa, jotka eivät olleet koskeneet naisiin ,olivat siis neitsyeitä " (.Asiasta lisää em. kirjassa. )
-----------
(".. Ihmisen Pojan merkki..." ) ( Hes. 9:1-4, Ilm.3:12, 14:1 Lainaus kirjasta " Daniel Brecher: Juutalaisin silmin -Luennot 1-6 " Gefen kustannus 2010 sivulta 24. "....Hesekielin aikana Tav-merkki olikin muodoltaan risti . Heprean kirjaimisto on kuitenkin muuttunut 450 eKr.Babyloniasta paluun yhteydessä ,ja uuden,assyrialaisen kirjaimiston mukainen "Tav" oli " ת " muotoinen. Ristin merkin muoto on siis ensimmäisen Temppelin ajoilta säilynyt merkki .." .Asiasta lisää em. kirjassa. ( ristin muoto "+ " )
------------

Julle kirjoitti...

Tässä on esitetty lähes tosiasiana oletus, että Ilmestyskirja olisi alunperin kirjoitettu hepreaksi.

Luulisi, että joku hepreankielen taitoinen olisi päässyt kreikannosta silmäilemään ja korjaamaan noin karkean käännösvirheen.

Vuosien varrella esitettyjen tulkintojen sisältöön nuo "virheet" eivät juurikaan vaikuta, vaan tulkintaskaaloissa on joskus aiemminkin osuttu kokonaisuudessa oikeaan - "virheetkin" huomioiden.

DrMark kirjoitti...

Anonyymille:

Vakavissaanko Brecher tuommoisia teorioita on esittänyt? Jos näin, niin sitten hän pääsee saman tien samaan kategoriaan Margaret Barkerin ja hänen näkemystensä kanssa, IMHO.

Toki käännösvirheet ovat aina mahdollisia, mutta ennen kuin alkaisin etsiä niitä Ilmestyskirjasta, kaipaisin todisteita siitä, että ko. dokumentti on tosiaan alun perin kirjoitettu hepreaksi. Se on kuitenkin nähdäkseni yhtä todennäköistä ja yhtä helposti osoitettavissa kuin se, että Matteuksen evankeliumi kirjoitettiin alun perin latinaksi.