torstai 18. maaliskuuta 2021

Hermeneutiikan taustaoletuksista

1. Johdantoa

Raamatuntulkinnan on sanottu olevan kriisissä. On meneillään laajamittaisia kiistoja siitä voidaanko Raamatun tekstien, tai yleensäkään minkään tekstin, alkuperäistä merkitystä enää löytää. Valistuksen jälkeiseen modernismiin perustuva historiallis-kriittinen metodi oli pitkään keskustelua hallitsevana metodina. Mutta tämän jälkeen postmodernismissa on kyseenalaistettu historiallis-kriittiseen tutkimukseen liittyvät filosofiset ennakkokäsitykset. Lisäksi on myös yleisesti kyseenalaistettu aiemmat käsitykset koko tulkintaprosessista.

torstai 11. maaliskuuta 2021

Luomiskertomus ja kristillinen todellisuuskäsitys

1. Johdanto

Tässä kirjoituksessa käsittelen hyvin lyhyesti luomiskertomusta ja sen opettaman todellisuuskäsityksen merkitystä oman aikamme kristityille. Raamattu alkaa tunnetusti luomiskertomuksella. On tulkinnanvaraista tulisiko 1. Mooseksen kirja 1:1-2:25 ymmärtää yhtenä vai kahtena kertomuksena. Keskityn tässä erityisesti jaejaksoon 1. Mooseksen kirja 1:1-24a.

Oppi luomisesta on tavattoman perustava asia kristinuskossa. Luominen on hyvin laaja teema koko Raamatussa. Teemaa käsitellään niin Vanhan kuin Uuden testamentin puolella. Luomiskertomus luo perustan raamatulliselle maailmankuvalle eli kristilliselle todellisuuskäsitykselle. Kyse on ennen kaikkea metafyysisistä kysymyksistä ja vasta toissijaisesti siitä milloin luominen on tapahtunut (maailmankaikkeuden, maaplaneetan ja elävien olentojen ikä) ja miten elävät olennot on luotu (elämän ja lajien synty).

torstai 4. maaliskuuta 2021

Kirjaesittely: Lupauksista luottamukseen. Kristus — Raamatun lupausten täyttymys

Kumpula, Markku J. Lupauksista luottamukseen. Kristus — Raamatun lupausten täyttymys (Virrat: KKJMK, 2020), 312 sivua.

Israel-kysymys on seurakunnissa aina polttava ja ajankohtainen. Kiinnostavaksi ja tärkeäksi aiheen tekee juuri se, että raamatunlukija joutuu välttämättä valitsemaan jonkinlaisen tulkinnallisen linssin, jonka läpi kahden eri testamentin tekstejä luetaan. Suomen vapaissa suunnissa on ikävä kyllä hallinnut jo kauan nk. dispensationalistinen tulkintamalli, jonka ytimessä on teologinen ajatus siitä miten Israel ja seurakunta tulee erottaa vahvasti toisistaan. Tämä puolestaan on johtanut monenlaisiin tulkinnallisiin ongelmiin ja hassunkurisiin näkemyksiin (kuten siihen, että lähetyskäskyä ei olisikaan annettu seurakunnalle, vaan joukolle juutalaisia miehiä!).

On olemassa parempi tapa käsitellä Raamatun tekstejä ja tätä tapaa käsitellään kohtuullisen kattavasti Markku Kumpulan uudessa kirjassa Lupauksista luottamukseen. Kristus — Raamatun lupausten täyttymys. Kumpula toimii Ylivieskan vapaaseurakunnan pastorina, joskin hänellä on taustaa myös helluntaikentästä. Kumpula kertoo omaksuneensa uskoontulonsa (vuonna 1983) jälkeen dispensationalistisen näkemyksen, jota hän ehti seurata uskollisesti noin kymmenen vuoden ajan ennen kuin tämä teologinen kyhelmä alkoi romahtaa kasaan. Oli olemassa parempi tapa tulkita Raamattua ja Jumalan antamia lupauksia.

maanantai 1. maaliskuuta 2021

Pastoraalikirjeiden kirjoittajakysymys

1. Johdanto

Tässä kirjoituksessa pyrin esittelemään hieman Uuden testamentin pastoraalikirjeiden kirjoittajakysymyksestä käytyä kriittistä keskustelua. Lopuksi annan hyvin lyhyesti oman arvioni. Kyseessä on massiivinen keskustelu, jota on käyty jo vuosisatoja. Hipaisemme tässä siis ainoastaan hyvin kevyesti pintaa.