torstai 21. lokakuuta 2010

Homoseksuaalisuus Paavalin argumentoinnissa – oma valinta?

Kuulemme monesti evankeliskaalisten kristittyjen käyttävän väitettä: ”homoseksuaalisuus” on ihmisen valinta. Mutta mikä on Paavalin argumentointi roomalaiskirjeen 1. luvussa liittyen homoseksuaalisuuteen?
  1. ”Sentähden” (dio ja dia touto) ja on mainittu kaksi kertaa (Room. 1:24, 26). Näin edellä kirjoitettu (1:18-23) antaa perustuksen ja syyn jakeille 1:24-32. Nähdäkseni Paavali vetoaa jakeissa koko ihmiskunnan syyllisyyteen näyttämällä kuinka epäjumalanpalvelus on ihmisen ongelma (1:18-23).
  2. Epäjumalanpalveluksen seurauksena Jumala on hyljännyt (paradidomi) (give them over) kolmenlaisiin seurauksiin, jotka ovat osoituksia ihmisen epäjumalanpalveluksesta: (1) Saastaiset sydämen himot, jotka ovat lähtöisin ruumistamme (1:24-25). Paavali todennäköisesti viittaa ihmisen haluun harjoittaa seksiä muun kuin oman aviopuolison kanssa. (2) Homoseksuaalisuus, joka itsessään ei ole luomisenmukaista toimintaa (1:26-27). (3) Kelvoton mieli, jonka osoituksena ihminen on paha, ahne, häijy, kateellinen, väkivaltainen, ylpeä, kerskailija, vanhemmilleen tottelematon jne. (1:28-32).
  3. Siitä huolimatta, että Jumala on heidät hyljännyt näihin kolmenlaisiin synteihin, ihminen on vastuussa ollakseen Jumalan vihan alla (1:18) ja ansaitakseen kuoleman (1:32).

Ei ole epäilystäkään Paavalin argumentoinnissa, etteikö homoseksuaalisuus olisi väärin ja syntiä Jumalaa kohtaan. Paavalin argumentoinnissa homoseksuulisuus on kuitenkin Jumalan hylkäämisen seuraus. Joten, en pidä ollenkaan vääränä sitä ajatusta, että joillakin ihmisillä on syntymästään taipumus homoseksuaalisuuteen, samalla tavalla kuin kaikilla ihmisillä on taipumus kolmannen kohdan synteihin. Nähdäkseni homoseksuaalisuus ei ole perimmäinen ongelma; epäjumalanpalvelus on. Ja tähän tietysti roomalaiskirjeen argumentoinnissa ainut lääke on Jeesuksen Kristuksen sijaiskuolema ei-vanhurskaan puolesta (3:21-26).

6 kommenttia:

Otto kirjoitti...

Näytät käyttävän vähän jännästi termiä "homoseksuaalisuus", kun kirjoitat esim. näin: "Homoseksuaalisuuteen, joka itsessään ei ole luomisenmukaista toimintaa"

Kielitoimiston sanakirjan mukaan taas homoseksuaalinen = "omaan sukupuoleen sukupuolista vetoa tunteva," eli toisin sanoen ihminen, joka kokee seksuaalista halua omaa sukupuoltaan kohtaan.

Olisi varmaankin parempi puhua homoseksuaalisesta käyttäytymisestä tai homoseksistä?

Julle kirjoitti...

Mikon käyttämä "jännähkö" ilmaisutapa ei toisaalta herätä niin paljon kavahtamista?

Voi olla tämän hetkisessä keskustelupiirissä "rakentavampaa" kuin Paavalin origaali argumentointi:

26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Mikko haluaa keskittyä tuohon "sentähden" synnyttämiin tarkasteluihin?

Anonyymi kirjoitti...

Olen Mikon kanssa samaa mieltä!
Paavalihan puhuu siitä että "ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen" Tästä syystä Jumala on jättänyt heidät himojensa valtaan. Tämä on johtanut siihen että he ovat "vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen"
Mielestäni tämä, että ihminen luontaisesti, syntisenä, kuuntelee mielummin valhetta, on johtanut siihen että maailmassa ilmenee kaikkea pahuutta..ahneutta,kateutta,luonnotonta sukupuoliyhtettä. Eli se homoseksuaalisuus voi olla taipumus, niinkuin meillä on taipumus aviorikokseen luonnollisesti.
Lääke on onneksi olemassa!

Lars Leevi kirjoitti...

Lääke on onneksi olemassa?

Petteri Layman kirjoitti...

Esa Hyvönen vastaa ajankohtaisiin kysymyksiin uuden RV –lehden (43) ’miten on’ –palstalla. Keskustelu herättää muutamia kysymyksiä, joihin toivon Esalta selvennystä.

Valitettavasti toimittaja esittelee Esa Hyvösen sekä Helluntaikirkon eettis-opillisen toimikunnan jäsenenä että pastorina. Näin lukijalle jää pohdittavaksi kummassa roolissa Esa puhuu. Onko kysymyksessä Helluntaikirkon virallinen kanta vai pastorin oma näkemys?

Ensimmäisessä kysymyksessä puhutaan homoseksuaalisuuden tuomitsevista raamatunkohdista. Oletan, että tässä tarkoitetaan homoseksuaalisen seksin harjoittamista, vai teenkö virheellisen oletuksen?

Esa Hyvönen tulkitsee miesten pitkiä hiuksia koskevaa raamatun mainintaa ei-sitovana kulttuurisidonnaisilla syillä ja samoin naisten vaikenemista koskevaa käskyä kulttuurisidonnaisilla syillä mutta homoseksuaalisuutta tuomitsevia kohtia sitovina. Mielestäni homoseksuaalisuutta ja miehen pitkiä hiuksia koskevassa kysymyksessä kysyjä ja vastaaja eivät huomioi kylliksi opetusta tekojen seurauksista. Ensimmäisessä puhutaan valtakunnan perimisen menettämisestä ja toisessa pään häpäisemisestä. Toiseksi, minusta 1.Kor. 11:14 maininta ’luonnosta’ ei ole kulttuurisidonnainen vaan universaali.

Mielestäni myös toisen vastauksen perustelu kulttuurillisilla näkökohdilla vaikuttaa vähintään puolinaiselta. Kyseessä olevaa kohtaa 1. Tim. 2:11-12 seuraavassa jakeessa todetaan, että ’Luotiinhan Aadam ensin ja sitten Eeva.’ En pidä tätäkään opetusta kulttuurisidonnaisena. Mutta voit valoittaa minua näissä kysymyksissä.

man with desire kirjoitti...

Kun on kyseessä homoseksuaalisuus, on usein saatettu sanoa ja esittää se peruste, että se on synnynnäistä ja ettei sille voi mitään. On saatettu sanoa, että jotkut ovat syntyneet homoseksuaaleiksi ja siksi heidän on vain hyväksyttävä tämä identiteetti.
Kuitenkin, jos tutkitaan homoseksuaalisuuden syntyä, ei ole voitu löytää yhtäkään perinnöllistä syytä sille. Ei ole löydetty mitään geeniä tai muuta sellaista, joka voisi aiheuttaa sen. Vakuuttavat löydöt ovat jääneet puuttumaan.
Sensijaan paljon oleellisempia tuntuvat olevan määrätyt taustatekijät ja erityispiirteet, joita seuraavassa luetellaan. Nämä tekijät ovat löytyneet toistuvasti useissa tutkimuksissa ja haastatteluissa, joita on tehty, ja ehkä jotkut voivat tunnistaa joitakin näistä taustatekijöistä - jotka useimmiten liittyvät ihmissuhteisiin - omikseen.

http://www.jariiivanainen.net/Homoseksuaalisuudesta_vapautuminen.html