perjantai 26. joulukuuta 2008

Korvausteologia, osa I

Koska aina välillä kuulee puhuttavan “korvausteologiasta” – ja ajoittain jopa tarjotaan omillekin harteille ”korvausteologin” viittaa – päätin selvittää, mistä aiheessa oikeasti on kyse. Kävin lävitse useita satoja asiaa käsitteleviä kirjallisia lähteitä ja keräsin tähän joitakin löydöksiä:

”Korvausteologia” (engl. replacement theology) on negatiivisen latauksen sisältävä teoreettinen oppirakennelma, johon oikeastaan kukaan ei tunnusta syyllistyvänsä mutta josta helposti syytetään muita. Kyseessä ei siis ole mikään argumentti, vaan sana toimii lähinnä leimakirveenä, jonka heiluttaja pyrkii saamaan lukijan sympatiat omalle puolelleen.

Ilmiön virallinen, akateemisissa piireissä käytetty termi on ”supersessionismi” (engl. supersessionism tai supercessionism), joka ei ole juurikaan sen paremmassa maineessa. Se, mitä termillä varsinaisesti tarkoitetaan, riippuu käyttäjästä ja asiayhteydestä.

Eksegeettisissä piireissä termiä käytetään usein kuvaamaan Paavalin, Johanneksen ja Matteuksen asennetta, Heprealaiskirjeen kirjoittajasta puhumattakaan. Erityisesti monien juutalaisten eksegeettien ja kirjoittajien mielestä nämä kirjoitukset ovat pahemman luokan supersessionismia tai ”korvausteologiaa”, yrittäen esittää Jeesusta ja hänen seuraajiaan jotenkin VT:n kirjoitusten ja Jeesuksen ajan judaismin oikeana ja todellisena jatkeena. Myös monet kristityt eksegeetit kokevat nämä tekstit kiusallisina ja ovat valmiita myöntämään, että tällaisia antisemitistisiä vivahteita UT:sta todellakin löytyy, mutta kehottavat samaan hengenvetoon asettamaan ne kyseenalaisiksi. Jotkut ovat tosin huomauttaneet, että teksteissä näkyvä supersessionismi ja antisemitismi ovat pikemminkin holokaustin jälkeisen kollektiivisen syyllisyyden seurausta – ja siten tulkitsijoiden omissa silmissä – kuin alkuperäisten juutalaisten kirjoittajien heijastamia asenteita.

Myöskään kirkkoisät eivät pääse helpolla, vaan supersessionismi yhdistetään useisiin johtaviin kristillisiin vaikuttajiin jo toisen vuosisadan alusta lähtien: mm. Justinos Marttyyri, Ireneus, Origenes, Augustinos, jne. ovat saaneet jälkikäteen ”korvausteologi”-leiman otsaansa. Tosin heidänkin tulkintansa UT:sta vaihtelevat. Ajoittain kirkkoisien supersessionismi jopa muistuttaa tämän päivän dispensationalismia. Esim. Childs syyttää Justinosta "äärimmäisestä supersessionismista", koska Justinos näkee juutalaiset ja kristityt kahtena eri ”kansana” ja ryhmänä, toinen ”lihasta ja verestä” syntyneenä, toinen puolestaan ”uskosta ja Hengestä”.

Mielenkiintoista on sekin, että osa nykypäivän tutkijoista näkee supersessionismin korvanneen VT:n UT:lla, kun taas toiset näkevät, että VT tuli aikoinaan UT:n rinnalle osaksi kristittyjen kaanonia nimenomaan ”korvausteologian” vaikutuksesta. Ei siis ole yksimielisyyttä siitä, onko kristittyjen väitetty supersessionismi ollut VT:lle hyväksi vai pahaksi.

Kirjallisuudessa supersessionismilla on monet kasvot. Alla olevasta esimerkinomaisesta listasta voit katsoa, oletko syyllistynyt ”korvausteologiaan”:
  • Se on natsismia ja fasismia pahimmillaan – ”ugly and brutal”, ”classical hatred of Jews” – ja syy holokaustiin.
  • Sitä on sellainen raamatuntulkinta, jonka mukaan VT:n laki on Kristuksen tulon myötä hylätty tai ei ole enää voimassa.
  • Sitä ovat nimitykset ”Vanha Testamentti” ja ”Uusi Testamentti”; niiden sijasta pitäisi käyttää esim. termejä ”juutalainen testamentti” ja ”kristillinen testamentti”.
  • Sitä on ajattelu, jonka mukaan judaismin uskonnolliset rituaalit eivät enää ole voimassa.
  • Sitä on sellainen näkemys, jonka mukaan judaismi ei ole yksi, kristinuskon kanssa vaihtoehtoinen tapa tulla saman Jumalan luo, vaan pelastuakseen juutalaistenkin pitää kääntyä ja hyväksyä Jeesus messiaanaan.
  • Sitä on sellainen lähestymistapa, jonka mukaan Jeesusta seuraavat juutalaiset olivat (ja ovat) oikeassa suhteessa Jahveen – eivät suinkaan fariseukset, saddukeukset, Qumranin yhdyskunta tai joko muu judaismin haara, olipa sitten kyseessä ensimmäisen tai tämän vuosisadan juutalaisuus.
  • Sitä on sellainen näkemys, jonka mukaan etniseltä alkuperältään ei-juutalaiset ihmiset ovat täysin syrjäyttäneet etniset juutalaiset, joilla ei ole enää mitään mahdollisuutta pelastua.
  • Sitä on kaikki sellainen teologia, joka jotenkin asettaa kyseenalaiseksi perinteisen dispensationalismin tulkinnan kulmakivet: Jumalalla on kaksi eri kansaa ja kaksi eri suunnitelmaa; kristityt päätyvät taivaaseen ja juutalaisten aika (yhdessä VT:n profetioiden toteutumisen kanssa) tulee tuhatvuotisessa valtakunnassa maan päällä, vaikka nykyinen Israelin valtio nähdään jo tulevien tapahtumien esimakuna.

Akateemisessa tutkimuksessa halutaan tänä päivänä ottaa etäisyyttä supersessionismiin, mutta kuten yllä nähdään, sen torjuessaan ihmiset torjuvat (ja samalla vastaavasti hyväksyvät) erilaisia asioita. Dispensationalistiset konservatiivit ovat kärkkäitä asettumaan anti-supersessionismin puolelle, mutta hyvin usein se pitää sisällään nimenomaan sen, että judaismin tämän päivän eri haarat (eli juutalainen, ei-kristillinen uskonnonharjoitus) ovat hyväksyttäviä reittejä samaan päämäärään kuin mihin kristittyjen mielestä päästään vain uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Useimmille termiä käyttäville supersessionismin torjuminen ei siis suinkaan merkitse perinteisen dispensationalismin hyväksyntää, vaan ainoastaan Jeesuksen ja kristinuskon erityislaatuisuuden kyseenalaistamista.

Kirjoitelman toisessa osassa käsittelen asiaa oman teologisen ymmärrykseni pohjalta, ja viimeisessä osassa teen yhteenvedon käydystä keskustelusta.

 

EDIT 24.5.2021:
Koska tämä aihe jaksaa puhuttaa vuodesta toiseen, niin lisätään pari linkkiä, jotka liittyvät aiheesta käytävään laajempaan keskusteluun:

Does the modern State of Israel fulfil biblical prophecy?

Does 'Israel' have a divine right to the land?

18 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ymmärsinkö oikein, kun ymmärsin, että korvausteologia — tai supersessionismi — on yhtä kuin kristinusko? Onko tämä kirjoitus sarkasmia?

DrMark kirjoitti...

Ymmärsit sikäli oikein, että perinteinen kristinusko pitää sisällään aineksia, jotka tiettyjen tahojen silmissä ovat "korvausteologiaa" tai supersessionismia. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ollut vetää yhtäsuuruusmerkkejä kristinuskon ja supersessionismin välille. Halusin ainoastaan osoittaa, että nämä termit eivät ole kovin selkeästi määriteltyjä — ja siksi ne kelpaavatkin retoriseksi aseeksi hyvin erilaisille ryhmille.

Anonyymi kirjoitti...

Netmissionin foorumilla kirjoitustanne pidetään juutalaisvihamielisenä.

DrMark kirjoitti...

Ihanko tosi? Aika valitettavaa, sillä en pidä itseäni mitenkään juutalaisvihamielisenä. Ystäväpiiriini kuuluu useampia juutalaisia, mm. yksi messiaaninen rabbi, enkä usko että hekään allekirjoittaisivat juutalaisvihamielisyyttäni. Vaan jos Paavali, Johannes, Markus, yms. lasketaan antisemitisteiksi (niin kuin tutkimuksessa usein nykyään tehdään), niin ainakin olen hyvässä joukossa :-)

Noin vakavasti puhuen, toivotan Netmission foorumilta kaikki minua juutalaisvihamielisenä pitävät tänne kertomaan, mihin he näkemyksensä perustavat. Olen pyrkinyt esittämään näkemykseni ja teesini avoimesti ja vasta-argumentteja saa ihan vapaasti tuoda esille. Osallistun mielelläni keskusteluun.

Anonyymi kirjoitti...

Toivoisin DrMark, että rekisteröityisit Netmissionin käyttäjäksi jollet ole jo sitä tehnyt. Olisi Netmissionin ummehtuneen Korvausteologia-debatin kannalta hyvä jos voisit tuoda näkökulmaasi esille siellä.

Pahimmat Korvausteologi-änkyrät ovat omasta mielestäni liki sietämättömiä syyllistäjiä Netmissionin foorumilla.
Itselläni on toistuva antisemitismin leima otsassani, koska näen, että mm. Osmo Haavistolla on annettavaa tässä asiassa foorumilaisille.

DrMark kirjoitti...

Kiitos suosituksesta. Minulla on kuitenkin valitettavasti sen verran vähän aikaa näihin debatteihin, että taidan pysytellä vain tällä yhdellä foorumilla, minne muutenkin kirjoittelen. Täällähän saa toki kuka tahansa osallistua keskusteluun ilman rekisteröintiäkin, kunhan kirjoittelee fiksusti ja pysyttelee hyvän maun rajoissa. Toivotan siis edelleen asiasta kiinnostuneet tänne osoittamaan esimerkiksi korvausteologia-kirjoituksieni teesejä vääriksi.

Anonyymi kirjoitti...

Kirjoitan maallikkona, en yliopistoteologina. Mielestäni korvausteologia
ainakin Suomen herätyskristillisissä piireissä on tarkoittanut käsitystä,
että kirkko tai seurakunta on korvannut Israelin jopa maata ja Jerusalemia
koskevissa lupauksissa. Sana ei mielestäni ole leimakirves, vaan sillä
yritetään määritellä tietyn näkemyksen sisältö.

DrMark kirjoitti...

Juhanille:

Osa pointistani oli juuri se, että termiä käytetään aika vapaasti - ja jopa väärin - ymmärtämättä, mistä on kysymys ja mitä kaikkea aiheeseen liittyy. Ensimmäisessä kirjoituksessani yritin selittää, miksi ilmaus on ongelmallinen, ja toisessa kirjoituksessani tavoitteenani oli mm. selventää, miksi en näe itseäni "korvausteologiksi" sen enempää kuin esim. Paavalikaan oliivipuu-vertauksineen. (Jos joku synti pitää tunnustaa, niin ehkäpä termi "laajennusteologi" olisi parempi, sillä näen kysymyksen olevan nimenomaan oliivipuun oksiston laajenemisesta niin, että mukana on luonnollisten oksien lisäksi myös "villejä" oksia. Puhe korvaamisesta viittaa mielestäni siihen, että luonnolliset oksat on kaikki katkaistu - lopullisesti - pois ja puussa on ainoastaan villejä oksia. Tämä on sanan varsinaisessa merkityksessä "korvausteologiaa" ja sitäkin on valitettavasti kristinuskon historiassa esiintynyt.)

Toiseksi olen sitä mieltä, että kyseessä on nimenomaan leimakirves, joka toimii enemmän tunteiden herättäjänä kuin teologisen argumenttina. Yleensä teologinen argumentointi on vähäistä siellä, missä omaa asiaa yritetään edistää ko. termiin turvautumalla. Sen negatiivisuudesta kertoo sekin, että vastaani ei ole koskaan tullut ketään, joka on mielestään korvausteologi, vaikka tämä viitta sopii - korvausteologian määritelmästä riippuen - useimpien raamatuntutkijoiden harteille.

Anonyymi kirjoitti...

Ilolla luen tätä foorumia.
Ihmettelyni ei ehkä sovi tähän ketjuun, en löytänyt muuta ketjua.

Mitä ja kuinka suuri merkitys on Melkisedekillä, nimen omaa pakanoihin nähden.
1. Moos. 14:18
Ps. 110:4
Hepr. 7:15

Laki, Mooseksen laki on annettu vain juutalaisille.
Nyt VT:n perusteella pakanoilla ei ollut edes teoreettista mahdollisuutta pelastua ilman juutalaiseksi kääntymistä.
Laki sanoo että kivetään ja muuta mukavaa.
Jeesuksen työ ja uhri oli ensisijaisesti juutalaisille ilosanoma mutta pakanoille "Raamatun" sanoma on aina ollut ilosanoma, tosin pakanat eivät sitä ole tienneet.
Oletus että Melkisedek ei ole asettanut mitään vaatimuksia (lakia) vaan ainoa laki joka koskee pakanoita on Aatamille ja Nooalle annettu.
Jos ei ole lakia, miksi uhri.


Jos te vähän jaksaisitte tutkia Melkisedekiä ja mitä siitä on sanottu.

DrMark kirjoitti...

Anonyymille:

Melkisedekistä on mahdollisesti sanottu juutalaisissa lähteissä yhtä ja toista, mutta Raamatussa kaverista puhutaan aika vähän. Minusta hänellä ei ole oikeasti minkäänlaista konkreettista roolia esim. pakanoiden pelastumisessa, vaan hän on myöhempien Raamatun dokumenttien kirjoittajille ollut kätevä malli/esimerkki/analogia, joka on voitu nostaa esiin tietyissä tilanteissa.

En ole ihan varma, että VT:n perusteella "pakanoilla ei ollut edes teoreettista mahdollisuutta pelastua ilman juutalaiseksi kääntymistä". "Pelastuminen" on jo hieman hankala käsite noin VT:n näkökulmasta ja "juutalaiseksi kääntyminen" on ainakin osittain anakronistinen ilmaisu. Ehkä olisi parempi sanoa, että Israelin kansan täysivaltaiseksi jäseneksi tuleminen edellytti miehiltä ympärileikkausta ja tietysti sekä naisilta että miehiltä sitä, että elettin muutenkin ko. yhteiskunnan lakien mukaan.

Jeesuksen työn mielekkyyttä voi miettiä mm. seuraavasta näkökulmasta:
1) ihminen luodaan, mutta hän lankeaa
2) koko maailman syntiongelmaa ryhdytään ratkomaan Abrahamin suvun kautta
3) Israel, Jumalan poika, Herran palvelija ja maailman syntiongelman potentiaalinen ratkaisu tulee itsekin osaksi ongelmaa
4) juutalainen Jeesus, todellinen Herran palvelija Israel ja todellinen Jumalan poika, hoitaa homman kotiin ja ratkaisee näin maailman syntiongelman
5) ratkaisusta eivät halutessaan pääse nauttimaan vain juutalaiset, vaan myös kaikki muut, joita syntiongelma koskettaa

Eli kyllä Jeesuksen työ ja kuolema ovat relevantteja pakanoillekin, vaikka hän inkarnoituikin tietyssä kulttuurisessa kontekstissa - jonka kautta Jumala oli jo patriarkkojen aikana luvannut siunata kaikkia kansoja

Julle kirjoitti...

Olen samaa mieltä Dr. Markin (jos siis tulkitsin häntä oikein), että Melkisedekiä on saatettu aika rapsakasti ylitulkita ja mystifioida "hengen" avaamassa tulkinnassa ja heprealaiskirjeen viitteen pohjalta (7:3).

Tuossa em. jakeessakin todetaan, että "hänet on kuvattu Jumalan Pojan kaltaiseksi, ja hän pysyy pappina ainaisesti". Tämä, että hänet on kuvattu" voisi liittyä ihan puhtaasti siihen, että hänestä on juutalaisessa rabbiinisessa opetuksessa revitty alkuperäistä enemmän irti, samoin kristillisessä mystiikassa.

Heprealaiskirjeen vertailu Melkisedekin ja Kristuksen välillä kertonee siis, että a) he ovat eri henkilöitä ja että b) hänen kulttiarvonsa oli erityisen suuri.

Se, että hänellä ei ole isää, äitiä eikä sukuluetteloa (, jotka juutalaisille olivat erityisen tärkeitä), eikä elinpäivillä alkua tai loppua voi viitata yksinkertaisesti siihen, että niitä ei tiedetä :)

Tai sitten jotain ihan muuta: vain mielikuvitus ja X-filesit asettavat sille rajat!

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on kirjoittajien oma blogi jossa vieraat ja tutut voivat kommentoida, joten ellei suoraan sanota että älä sotke meidän ympyröitä niin ...

Tässä on viittaus lakiin, olisi hyödyllistä tutkijoiden kanssa keskustella, mitä ja kenelle laki on.
Tiedä vaikka joku teistä innostuisi, "uusista" ajatuksista ja tekisi uuden aloituksen laista.

No, itse katson ettei Mooseksen laki ja sen perusteella tulevat siunaukset tai kiroukset koske kuin vain juutalaisia. lainalaisia, joka on omituinen juttu sekin, (saattaa olla että laki ei koske naista ! ).

Jos oletus on että Nooan poikia ollaan, paitsi pieni, hyvin pieni joukko on sitten Israel - Juutalainen (heti kättelyssä 2/3 osaa on pakanoita, ) Seemin poikia on 5, ja yksi heistä "jatkaa sukua" punaista lankaa.
Eli hyvin pienelle joukolle on Jumala ilmoittanut mitä vaatii.
Muuten pakanoilla on Aatamin käskyt ja Nooan käskyt, kenties samat jotka ovat Apostolien kokouksen loppu päätelmä.

Mitä sitten tulee juutalaisen kautta tulevasta siunauksesta pakanoille, onko se "hyvä"; laki ja liitot, toisaalta jo Aatamille ja Nooalle annetut lupaukset ovat kaikille, ilman juutalaisen apua tai sen kanssa.
Se että jopa Pietari, joka niin paljon sai, oli hyvin pakana vastainen. eli en keksi mitä hyvää he ovat antaneet, paitsi tietysti kaikki kirjoitukset, mistä saamme hengellistä hyvää = Jumalan sydämen tunteminen.
Korvaus teologian kannalta en havaitse mitään "hyötyä" vaikka kaikki juutalaiset tulisivat Jeesukseen uskoviksi.
Oletus on että Jeesuksen työ on täydellinen, niin mitä he toisivat sen päälle.

Nyt, koskeeko laki pakanoita ja jos ei, mitä se tarkoittaa ?
VT:ssä Jumala usein toteaa että jos "puhuisi pakanoille he uskoisivat" ja Jeesus oli lähetetty vain juutalaisille ?
Matt 15:24
Omituista, näyttää että Herra ei olisi halunnut pakanaa auttaa.
AP. t. 13:23-26

Jos siis laki Apostolien kokouksessa koskee vain pakananoita niin juutalaisen on se pidettävä niiltä osin mikä ei ole "tarpeellista" pelastuksen kannalta.

tosin Aabrahamille luvattiin "vain" maa ja elukat, ja Iisakin nimelle sitten "hengellisen" perintö.
Mitä Jumala on sitten Aabrahamille ja Israelille luvannut, maan, niin sen Jumala tulee tekemään, mutta "seurakunta" virka on heiltä otettu pois ja annettu pakanoille (sekä juutalaiselle joka uskoo Jeesukseen).
Tosin Ismael sotkee kuvioita hieman Jumalan lupauksen ja Aabrahamin esikoispoikana.
Mutta se alue mitä on luvattu Aabrahamille on suurempi kuin mitä "Mooses" jakoi.

Anonyymi kirjoitti...

No, itse katson ettei Mooseksen laki ja sen perusteella tulevat siunaukset tai kiroukset koske kuin vain juutalaisia. lainalaisia, joka on omituinen juttu sekin, (saattaa olla että laki ei koske naista ! ).

Jos oletus on että Nooan poikia ollaan, paitsi pieni, hyvin pieni joukko on sitten Israel - Juutalainen (heti kättelyssä 2/3 osaa on pakanoita, ) Seemin poikia on 5, ja yksi heistä "jatkaa sukua" punaista lankaa.
Eli hyvin pienelle joukolle on Jumala ilmoittanut mitä vaatii.
Muuten pakanoilla on Aatamin käskyt ja Nooan käskyt, kenties samat jotka ovat Apostolien kokouksen loppu päätelmä.

Mitä sitten tulee juutalaisen kautta tulevasta siunauksesta pakanoille, onko se "hyvä"; laki ja liitot, toisaalta jo Aatamille ja Nooalle annetut lupaukset ovat kaikille, ilman juutalaisen apua tai sen kanssa.
Se että jopa Pietari, joka niin paljon sai, oli hyvin pakana vastainen. eli en keksi mitä hyvää he ovat antaneet, paitsi tietysti kaikki kirjoitukset, mistä saamme hengellistä hyvää = Jumalan sydämen tunteminen.
Korvaus teologian kannalta en havaitse mitään "hyötyä" vaikka kaikki juutalaiset tulisivat Jeesukseen uskoviksi.
Oletus on että Jeesuksen työ on täydellinen, niin mitä he toisivat sen päälle.

Nyt, koskeeko laki pakanoita ja jos ei, mitä se tarkoittaa ?
VT:ssä Jumala usein toteaa että jos "puhuisi pakanoille he uskoisivat" ja Jeesus oli lähetetty vain juutalaisille ?
Matt 15:24
Omituista, näyttää että Herra ei olisi halunnut pakanaa auttaa.
AP. t. 13:23-26

Jos siis laki Apostolien kokouksessa koskee vain pakananoita niin juutalaisen on se pidettävä niiltä osin mikä ei ole "tarpeellista" pelastuksen kannalta.

tosin Aabrahamille luvattiin "vain" maa ja elukat, ja Iisakin nimelle sitten "hengellisen" perintö.
Mitä Jumala on sitten Aabrahamille ja Israelille luvannut, maan, niin sen Jumala tulee tekemään, mutta "seurakunta" virka on heiltä otettu pois ja annettu pakanoille (sekä juutalaiselle joka uskoo Jeesukseen).

DrMark kirjoitti...

Anonyymille pari kommenttia:

1) Kannattaa valita joku nimi, jolla kirjoittaa, niin ei mene anonyymit sekaisin.

2) Ei kannata kysyä hirveän montaa asiaa ja heittää kauhean montaa ajatusta/väitettä yhdessä kommentissa, sillä niihin on mahdotonta vastata kommentissa sallitun sanamäärän puitteissa.

3) Kannattaa myös varautua siihen, että joskus hyvinkin fokusoitu kysymys voi vaatia suunnilleen esseen vastauksekseen, jolloin kukaan ei välttämättä reagoi siihen.

4) Jos mahdollista, kannattaa etsiä sopiva postaus, jonka keskusteluketjuun voi heittää oman kysymyksensä/kommenttinsa. Jos ei sopivaa ketjua ole, voi heittää ylläpidolle ehdotuksen, johon liittää mukaan "Ei julkaistavaksi" -toivomuksen, ja joku vakiokirjoittajista voi sitten ehkä tehdä sopivan keskustelunavauksen.

Julle kirjoitti...

Lakiin liittyen voisi tietysti pohtia sitä, onko enää mitään lakia, jota juutalaiset tai pakanat voisivat noudattaa?

Lakiin liittyen voisi tietysti pohtia myös sitä, oliko laki alunperinkään tarkoitettu noudatettavaksi?

Uudessa testamentissa on viitteitä, joitten voisi jopa tulkita tarkoittavan, että laki vanhentui, kun eräs "ihminen" täytti sen vaatimukset.

Uudessa testamentissa on myös viitteitä, joitten voisi tulkit tarkoittavan, että lain tarkoituksena ei ollut vanhurskauttaa. Sitä ei siis ollut tarkoitettu noudatettavaksi, vaan sen tarkoitus oli olla kuoleman ja tuomion virka - eli osoittaa kaapin paikka omavanhurskaille suorittajille.

Usko armoon ja ristintyöhön ovat joidenkin kristillisten piirien mielestä nykyisin vanhurskautuksen eli pelastuksen mittari - niin juutalaisille kuin pakanoille.

Lain noudattaminen on ihmiselle mahdotonta, eli sen avulla on mahdoton pelastua, joten mitä virkaa sillä siis on? Ihmisen eettinen/moraalinen ylennys vai alennus, jotta tämän kyvyttömyys pelastaa itsensä havainnollistuisi? Itse olisin taipuvainen painottamaan jälkimmäistä...

Anonyymi kirjoitti...

Käyttäjätunnus on vain mahdollista jos on Googlessa tili ?
No en ole siihen valmis, mutta laitan eskon puumerkin jokaiseen viestin alkuun ja loppuun.
Näin ei ole sekaannusta.

eskon puumerkki: Oppilas

Viimeinen viesti lähti jostain syystä useaa kertaa. :(

Anonyymi kirjoitti...

Oppilas kirjoittaa:
Laki on ja pysyy, eikä se koskaan häviä.

Perustelu, Jumala itse on "laki", Jumalan sana joka ei muutu tai häviä.
Kuitenkin on laki nyt mitätöity kuin sakkolappu joka on tehty mitättömäksi.

"Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos."
"Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön"
sekä laki on kasvattaja.

Paavali sanoo että lain kautta tuli synnistä tieto ja sen kautta sitten tuomio ja mitä laki vaatii.

Oletus on että Melkisedek on ilman lakia, eikä hänellä ole lakia "rasituksena".
Ilman lakia ei olisi mahdollista pelastaa ihmistä, sillä ei ole pelastus tarvetta.
Itse ajattelen että ihmisellä ei olisi mahdollista muuttua Jeesuksen kaltaiseksi (mielenkiintoinen aihe) ilman lain "vaatimaa" syntiä.

Näin ollen hullunkurinen ajatus että laki ja sen kautta synti toi myös jotain hyvää ihmiselle.
Sen perusteella että nyt Jumala voi tulla itse ihmiseen, mikä taas aiheuttaa päänvaivaa miten sitten oli Aatamin Hengen kanssa.

No laki on nyt "osin" juutalaisten "ongelma", mutta ei pakanoille.

Oppilas

Oppilas kirjoitti...

Oppilas kirjoittaa:

Mitä hyvää laki tuo, mikä on lain tarkoitus. Kasvattaa, mutta mihin.

Mooseksen kivityslaki ei oikein näytä olevan hyvä ja virkistävän sielua.

Jos lain tarkoitus on kasvattaa niin miten ja mihin.
Oletus on että myös laki on Jumalan sana jossa on itsessään voima, niin silloin Jumalan sana tekee sen mitä sen on tehtävä, kuten lumi tai vesi joka sataa taivaasta.
Mitä on sitten laki, käsky sana, eli puhetta kuten Jeesuksen puhe.

Oletus että käsky sanan kautta tuli kuolema, mikä on negatiivinen asia (?), ei kait Jumala luonnut Aatamia sen takia että tappaisi hänet. Siis laki on hyvä, sen todistaa Daavid, Paavali sekä tietysti Jeesus.
Mitä hyvää sitten siinä on, varsinkin jos se tuo kuoleman.

Oma oletus on että ilman kuolemaa Jumala ei voi tulla yhdeksi ihmisen kanssa.
Tämän ajatus ketjun on ääripäässä sitten tämä: Taivaassa on paljon jumalia.
Ihminen muuttuu Jumalaksi ? ja on yhtä ja sama kuin Isä ja Poika ?

Oppilas ihmettelee.