tiistai 8. lokakuuta 2013

Sanan πληρωμα käyttö/merkitys Roomalaiskirjeen luvussa 11

Nimimerkki smallrock on lähettänyt seuraavan alustuksen Safarille:


Lukiessani Roomalaiskirjettä kreikaksi huomioni kiinnittyi luvun 11 sanan πληρωμα (täyteys) käyttöön jakeissa 12 ja 25 kolmessa eri käännöksessä suomenkielisessä Raamatussa. Sana on käännetty jakeessa 12 seuraavasti (lihavoituna):

12. Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä! (Raamattu kansalle)

12. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä! (1938)

12. Jos heidän lankeemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle ja heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysimääräinen voittonsa! (1992)

Ko. luvussahan Paavali käsittelee Israelin pelastusta, tai pikemminkin Jumalan Israelin eli todellisten Aabrahamin jälkeläisten, olemusta, sinänsä kun se voidaan Uuden testamentin perspektiivistä ymmärtää sekä uskovista juutalaisista että pakanoista koostuvaksi yhdeksi Jumalan kansaksi (öljypuu analogia jakeissa 17-24). Paavali käsittelee jakeissa 9-11 Jumalan uskollisuutta suhteessa etniseen Israelin kansaan, kun hän aloittaa kysymyksellä 11:1: ”Ei kai Jumala ole hyljännyt kansaansa ?” ja vastaa ponnekkaasti ”Ei tietenkään!”, ja jatkaa selittämällä juutalaisen kansan pienestä uskollisesta jäännöksestä ja toisaalta suuremman kansanosan paatumuksesta kaikkina aikoina (jak. 1-10).

Siten jakeessa 12 kyseinen Israelin kansan täyteys (πληρωμα) liittyy tähän Jumalan uskollisuus Israelille -teemaan, jonka sisälle Paavali luotaa omaa tehtäväänsä pakanoiden apostolina: hän näkee oman missionsa pakanoiden saavuttamisessa evankeliumilla palvelevan samalla Jumalan jo 5. Moos. 32:21 ennakoitua suunnitelmaa herättää Israel ”kiivauteen/kadehtimaan kansaa, joka ei ole kansa” joten osa Paavalin missiota on  ”herättää kateuteen heimolaisiaan, pelastaakseen heistä edes muutamia” (jak. 13-16).

Toinen πληρωμα-sana luvussa ilmenee heti öljypuu-analogian jälkeen Paavali jatkaessa jak. 25 Israelia kohdanneesta paatumuksesta ja siihen liittyvästä mysteeristä. Nyt törmäämme πληρωμα -sanaan varsin erilaisella käännöksellä suomalaisissa käännöksissä (lihavoituna): 

25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden: paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. (Raamattu kansalle)

25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. (1992)

25. Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, (1938)

Kaikki nykyisin yleisesti käytössä olevat suomenkieliset käännökset kääntävät siis πληρωμα-sanan tässä kohden täyteen määrään/lukuun viittaavaksi antaen ymmärtää ikäänkuin tietyn määrän pakanoita pelastuvan ennen kuin pelastus tulisi koko etniselle Israelin kansalle (mielestäni tämä otaksuttu koko Israelin etnisen kansan eskatologinen pelastuminen on jo itsessään ongelmallinen luvun 11 öljypuu-analogian ja Paavalin määrittelemän osamissionsa ”pelastaa edes muutamia heimolaisiaan” valossa).

Mainittakoon vielä, että Paavali käyttää Roomalaiskirjeessä πληρωμα-sanaa luvun 11 lisäksi rohkaistessaan lukijoitaan rakkauteen, joka on ”lain täyttymys" (13:10) ja kertoessaan Kristuksen ”täydellisestä siunauksesta”, jonka hän toisi mukanaan saapuessaan Rooman seurakunnan luo (15:29).


Haluan siis herätellä keskustelua siitä, mitä tässä Roomalaiskirjeen luvussa 11 πληρωμα-sanalla tarkoitetaan. Tarkoittaako se, kuten suomenkielisistä käännöksestä voisi otaksua, kahta eri asiaa (Israelin täyteys ja pakanoiden täysi määrä/luku) vai mahdollisesti samaa täyteyttä, jonka olemusta Paavali avaa luvun sisällä (öljypuu-analogia, Paavalin missio)? Huomioin vielä, että englanninkielisistä ESV, ASV ja NASB kääntävät ”fullness” jak. 25, ja jakeessa 12 joko tekstissä/alaviitteesssä. 

1 kommentti:

DrMark kirjoitti...

Olisiko tässä mahdollista, että πληρωμα-sanalla on molemmissa jakeissa merkitys "täysi määrä"? Jakeessa 25 se näyttäisi viittaavan pakanoiden "täyteen määrään" (joka ei siis ole sama kuin kaikki pakanat, vaan ennemminkin tietty, Jumalan tiedossa oleva määrä). Sama sopisi mielestäni jakeeseen 12, joskin siellä on kyse "Israelin" täydestä määrästä (joka ei sekään välttämättä ole yhtä kuin kaikki juutalaiset, vaan ennemminkin tietty, Jumalan tiedossa oleva määrä). Mikäli näin on, v. -38 käännös on lähinnä oikeilla jäljillä puhuessaan "vajaudesta", jonka vastakohtana on sitten πληρωμα.

Vastaus siis esittämääsi kysymykseen voisi olla, että πληρωμα tarkoittaa samantyyppistä määrällistä täyteyttä molemmissa kohdissa.