maanantai 4. huhtikuuta 2016

Paavalin homolausuman konteksti Room. 1:18-2:1

Ville Mäkipelto julkaisi videoblogin, joka käsittelee Raamatun kuvauksia homoseksuaalisuudesta. (Videoblogin voi katsoa Youtubesta.)

Vlogi kirvoitti Villen FB-seinälle värikkään keskustelun. Lupasin palata Villen argumentteihin täällä Eksegeettisellä safarilla. Kirjoitukseni kohteena on Paavalin homolausumaa ympäröivä jakso 1:18-32. Sikäli kuin ymmärrän, niin Villen tulkinnan mukaan jakeissa 1:18-32 kuvataan rajatttua pakanaryhmää, joka harrastaa homoseksuaalisuutta kultillisessa yhteydessä. Näin Paavalin homoseksuaalisuuden kritiikki ei ole yleispätevää, koska hän kritisoi epäjumalanpalveluksen yhteydessä tapahtuvaa homoseksuaalisuutta, ei homoseksuaalisuutta sellaisenaan.

Käsittelen seuraavassa sitä, miten Room. 1:18-32 jakso ymmärretään historialliskriittisessä Paavali-tutkimuksessa. Lisäksi teen muutamia huomioita tekstistä. En käsittele vielä tässä kirjoituksessa Paavalin homotekstiä (jakeet 25-27), vaan keskityn siihen, mitä Paavali haluaa sanoa homolausumaa ympäröivässä tekstijaksossa.

Room. 1:18-32:

18.Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19. sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät olehäntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
29. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
30. ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31. vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
32. jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
2:1. Sentähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja.

Ville kirjoittaa Room. 1:18-32 koskien:
Millä perusteella väitän, että Room. 1 kuvailtu homoseksuaalinen käyttäytyminen ei ole analogista homojen parisuhteen kanssa?

1. Jae 26 alkaa sanalla "siksi" (Διὰ τοῦτο, 'for this reason'), joka linkittää tässä kuvatun homoseksuaalisen käyttäytymisen edellä sanottuun. Edellä on kuvattu, että nämä henkilöt ovat hylänneet Jumalan ja alkaneet palvella luotuja ja erilaisten eläinten kuvia (epäjumalia). Tätä epäjumalten palvelusta ei nähdäkseni voi tässä siis erottaa tuosta homoseksistä.

Siis: epäjumalan kuvien palvonta ja homoseksi ovat tässä toisistaan erottamattomia. Tässä ei puhuta epäjumalanpalvonnasta ja homoseksistä, vaan epäjumalanpalvontaan liittyvästä homoseksistä.

Paavali kuvaa näitä Jumalan hyljänneitä homoseksin harjoittajia siten, että he ovat "täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä." Selvästi Paavalilla on joku tietty porukka mielessään eikä hän pyri opettamaan, että kaikki homoseksin harjoittajat ovat tällaisia.”


Paavali-tutkimuksen ykkösnimet kommentoivat seuraavasti:

Heikki Räisänen: “Paul proceeds by beginning with the charge against the Gentile world (1:18 – 32). He then goes on to demonstrate the sinfulness of the Jews (2:1-29). The sinfulness of the Gentiles is depicted with colors supplied by traditional Jewish polemics... Paul first brands the Gentile world wholesale as a massa perditionis - they are lumped together as idolaters and homosexuals of which the vice list in v. 29-31 is characteristic." (Paul and The Law p. 95-96, 98)

E. P. Sanders: “Romans 1:18-29 argues that everyone has been guilty of heinous sins...The gentiles are condemned universally in sweeping terms." (Paul, the Law, and the Jewish People p. 78, 123)

James Dunn: “Paul then proceeds to document this folly by indicating what humankind has exchanged God for – for human made idols, the desires of their own human hearts, and sexual immorality.” (The Theology of Paul the Apostle, p. 92)

Räisänen, Sanders ja Dunn tulkitsevat 1:18-32 jakson kollektiivisena kuvauksena pakanamaailman / ihmiskunnan syntisyydestä. Räisänen huomioi, että ainoa tulkinnallinen erimielisyys liittyy siihen, että viittaako tekstijakso ensisijaisesti pakanamaailmaan vai koko ihmiskuntaan (juutalaiset mukaanlukien). Joka tapauksessa tutkijoiden mukaan Paavali ei puhu rajatusti mistään tietystä yksittäisestä kultista tai tietystä epäjumalanpalvojien "porukasta". Kuvauksen aines nousee normaalista juutalaisesta retoriikasta: ympäröivien pakanakulttuureiden elämäntapaa kuvataan syntiluetteloilla höystettynä (Viis 14).

Pari huomiota tekstijakosta 1:18-32:

- Jakso alkaa johdantona toimivalla lauseella: "Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan" (j. 18). Paavalin tarkoitus on siis kuvata "kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä". Paavali ei selvästikään kuvaa pakanoita yksilötasolla, vaan niputtaa pakanat ja heidän syntinsä yhdeksi massaksi (Räisänen).

- Jakeessa Room. 3:9 Paavali viittaa takaisin jaksoon 1:18-32 toteamalla, että "olemmehan juuri osoittaneet, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla". On vaikea nähdä, miten Paavali päätyisi tähän johtopäätöksen, jos pakanoita ei olisi edellä kuvattu kollektiivisesti (vrt. Villen esitys, että kuvattaisiin jonkin tietyn ryhmän erikoissyntejä).

- Jakeissa 19-25 epäjumalanpalvelusta kuvataan luomisesta eteenpäin vallinneena ihmiskunnan tilana. Epäjumalanpalvelus on vallinnut aikojen alusta asti, joten sitä ei voi rajata tiettyyn epäjumalapalvojien ryhmään; kyse on Jumalasta vierantuneen ihmiskunnan yleispiirteestä.

Ben Witherington summaa jakeet 25 ja 27 seuraavasti: "Because of pagan idolatry, God has given up Gentiles to the ethical consequences of their actions - to unclean and degrading behavior. Bad theology or worship, in a morally structured universe, leads to bad ethics." Täysin vastaavasti hieman ennen Paavalin aikaa kirjoitetussa Viisauden kirjan luvussa 14 esitetään sama ajatuskulku, jossa Jumalasta luopuminen ja epäjumalien kuvien palvonta johtaa kaikenlaisen moraalin rappeutumiseen.

Ville kirjoittaa:
Paavali kuvaa näitä Jumalan hyljänneitä homoseksin harjoittajia siten, että he ovat "täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä." Selvästi Paavalilla on joku tietty porukka mielessään eikä hän pyri opettamaan, että kaikki homoseksin harjoittajat ovat tällaisia.”

Välittömästi seuraava jae falsifioi tämän väitteen:

"Sen tähden sinä ihminen, joka tuomitset, et voi millään puolustaa itseäsi, oletpa kuka hyvänsä. Missä toista tuomitset, siinä tuomitset itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse samoja tekoja" (2:1). Homoseksin harjoittajat voivat siis olla kuvauksen kaltaisia synnintekijöitä, koska Paavalin mukaan Roomalaiskirjeen lukijat olivat sellaisia -- tai ainakin olivat vaarassa olla!

Lisäksi muualla Paavalin kirjeissä Paavali kuvaa normaalia lihan tilassa elävää ihmistä Room. 1:28 jaetta vastaavalla tavalla (Gal. 5:19-21; 1. Kor. 6:9-11; Tit. 3:3).

Summattuna: Room. 1:18-32 tavoitteena on kuvata, että pakanat ovat Jumalasta luopuneina synnin alaisuudessa. Homoseksuaalisten tekojen sekä muiden syntien luetteloiminen alleviivaa Jumalasta luopuneen ihmiskunnan turmeltunutta tilaa.

Kirjoitan lähiaikoina tarkemmin Room. 1:25-27 jakeista sekä niiden asemasta juutalaisessa ympäristössä.

Kirjoittanut Valtter Saarikalle

5 kommenttia:

Unknown kirjoitti...

Kiitoksia näistä videoni herättämistä ansiokkaista huomioista Valtter. Jään odottamaan kirjoituksesi seuraavaa osaa.

Sanoisin, että olemme samaa mieltä homolausuman kontekstista. Room 1–3 tarkoitus onkin juuri osoittaa, että "kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi" (Room 3:12). Hyväksyn ajatuksen, että Room 1:18–32 on kollektiivinen kuvaus pakanoiden syyyllisyydestä. Tämän syyllisyyden ytimessä on se, että he ovat vastoin parempaa tietoa vaihtaneet "katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin" (Room 1:23) He ovat siis hylänneet luojan ja alkaneet palvella luotuja. Tästä "vaihtamisesta" on seurannut myös kaksi muuta "vaihtamista", joihin varmaankin palaat seuraavassa kirjoituksessasi.

Tämä pakanoiden kollektiivinen tuomitseminen ei kuitenkaan sulje pois tiettyä partikulaarisuutta. Roomalaiskirjeen 1. luku saattaa hyvinkin olla tarkoitettu herättelemään lukijoidensa mielessä joitain tiettyjä kultillisia menoja - viittaamaan tiettyihin ryhmiin. Tuoreimmista tutkijoiden avautumisista mielestäni Rober K. Gnuse on vakuuttavimmin argumentoinut, että Paavalin käyttämä eläinkuvasto toi roomalaisen lukijan/kuulijan mieleen egyptiläisen Isis-kultin (Gnuse 2015, "Sven Gay Texts: Biblical Passages Used to Condemn Homosexuality", Biblical Theology Bulletin 2015, vol. 45, pp. 81-85). Vaikka Paavali todennäköisesti viittaa tiettyihin kultillisiin piireihin, ei tämä nähdäkseni sulje pois Saarikallen osoittamaa huomiota, että kritiikki osuu kaikkiin pakanoihin.

Toki Room 1 sisältää paljon kirjallisia yhteyksiä moniin juutalaisiin teksteihin, joista iso osa on varmasti myös Paavalin tahallisesti tarkoittamaa. Näistäkin saisi oman tutkielmansa. Esimerkiksi epäjumalten palvonnan ja kultillisen seksuaalisen haureuden välinen yhteys selittyy useiden tuttujen tekstien valossa (ks. esim. Deut 23:17–18). Saarikallen esittämä Viisauden kirja on myös hyvä taustoittaja. Sielläkin on kaikuja eläinten palvonnasta (Viis. 15:18–19) ja myös Viisauden kirjan kirjoittaja on todennäköisesti tuntenut Isis-kultin (ks. J.S. Kloppenborg, "Isis and Sophia in the Book of Wisdom", Harvard Theological Review 1982, vol. 75, pp. 57-84).

Summa summarum: olemme kai pääosin samaa mieltä Paavalin homolausuman kontekstista. Sillä tarkennuksella, että Paavalin esittämän kritiikin universaalisuus ei mielestäni sulje pois viittauksia tiettyihin "porukoihin" tai kultteihin.

PS. Mainitsin tässä vastauksessa Isisin niin monta kertaa, että saa nähdä, pääsenkö enää maasta ulos.

Anonyymi kirjoitti...

Miksiköhän tuo teksti ei viittaisi Rooman seurakuntaan?
Heillähän on jotain vaihdettavaa.
Tässähän on selvää kuvausta äärikarismaattisesta toiminnasta:

"Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi."


Karismaattisuuden historia on täynnä homoilua.
Viime aikojen kuuluisuus oli Nokia-mississauga.
Suomen helluntailaisuuden alkuaikoina esim. Gerhard Smith.
Azusa-kadun nurkilla oli useampiakin.

Mikko Sivonen kirjoitti...

Argumentoin väitöskirjassani (The Doxa Motif in Paul: A Socio-Narrative Approach the Vindication of God's Glory through Christ; esitarkastuksessa), että Paavali etupäässä viittaa Israelin epäjumalanpalvelukseen (Deut. 4:15-20 Ps. 106:20; Jer. 2:5, 11-12) ja luomis ( ja -syntiinlankeemus)kertomukseen (Gen 1-3 ja myöhemmin) ja haluaa identifioida paikalliset pakanat näihin kertomuksiin näyttäen että kaikkien, niin juutalaisten kuin pakanoiden, perimmäinen ongelma on epäjumalanpalvelus. Luonnonvastainen toiminta, mukaan lukien homoseksuaalisuus, on seurausta epäjumalanpalveluksesta (ei kunnioita Jumalaa), jota luomiskertomus, Israelin kansan kertomus ja Paavalin paikallisen väestö toiminnallaan osoittaa. (En ole vakuuttunut Gnusen argumenteista, että Paavali etupäässä viittaisi egyptiläiseen Isis-kulttiin).

Mielestäni Paavali juuri vetoaa koko siveettömyyslistan, mukaan lukien homoseksuaalisuus, universaaliseen luonnottomuuteen, epäjumalanpalveluksen seurauksena (menettänyt Jumalan derivatiivisen doxan epäjumalanpalvelukssa = siis koko ihmiskunta palvoo luotua; Rom 1:23;3:23; vrt Ps. 8:5.) Koko roomalaiskirjeessä, hän haluaa identifioida koko ihmiskunnan, lukijakuntansa mukaan lukien, Aadamin ja Israelin epäjumalanpalvaluskertomuksiin. Paavali sitten osoittaa että Kristus on toinen ja parempi Aadam, ja uskollinen Israelin ruumiillistuma, joka ei sorru epäjumalanpalvelukseen, vaan ennallepalauttaa Jumalan kunnian ja kirkkauden heijastuksen luomakunnassaan, tuoden uskovat juutalaiset ja pakanat takaisin luonnonmukaiseen ihmisyyteen.

Allu kirjoitti...

Katsoin videon, mutta siltä lähti heti pohja, kun Ville sanoi ettei lailla ole mitään merkitystä.

Matteus 5:17-20
”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan.”

Jos kerta vanhan testamentin voi heittää romukoppaan niin pitäiskö myös uusi? Onko sekään enää relevantti, kun on kuitenkin aika paljon aikaa menneyt sen kirjoittamisesta?

DBblog kirjoitti...

Lisään pakkaan erään mielen kiintoisen jokerin, eli Martti Luther ja Mikael Agricola ymmärtävät sanan 'Arsenokoites' merkityksessä lapsiin sekaantuviin miehiin. On mielenkiintoista havaita, miten jonkun sanan merkitys muuttuu kun sillä aletaan pönkittämään omaa homoseksuualivastaita mielipidettä. Meillä on kuitenkin tiedossa se tito, miten sanakäsitettiin vielä 1500-luvulla, mutta vielä kiinnostaisi silti tietää miten sana käsitettiin 1000-luvulla tai vielä aiemmin 500-luvulla.